HP Officejet 6100 - Specifikationer för HPs webbplats

background image

Specifikationer för HPs webbplats

En webbläsare (antingen Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare, Mozilla Firefox 2.0
eller senare, Safari 3.2.3 eller senare eller Google Chrome 3.0) med Adobe Flash-tillägg
(version 10 eller senare).

Internetanslutning