HP Officejet 6100 - Specifikationer för HP ePrint

background image

Specifikationer för HP ePrint

En internetanslutning via antingen trådbunden (Ethernet) eller trådlös anslutning.

Maximal storlek på e-postmeddelanden och bilagor: 5 MB

Bilaga A

90

Teknisk information

background image

Maximalt antal bilagor: 10

Anmärkning Skrivarens e-postadress är den enda adress som får stå på raden "Till" i
e-postmeddelandet.

Filtyper som kan användas:

PDF

HTML

Standardtextfiler

Microsoft Word, PowerPoint

Bildfiler, t.ex. PNG, JPEG, TIFF, GIF, BMP

Anmärkning Det kan hända att du kan använda andra typer av filer med HP ePrint.
HP kan dock inte garantera att de fungerar korrekt med skrivaren eftersom de inte är
testade fullt ut.