HP Officejet 6100 - Produkter med trådlös funktion

background image

Produkter med trådlös funktion

EMF
Den här produkten följer internationella riktlinjer (ICNIRP) för exponering av
radiofrekvensstrålning.
Om den innehåller en enhet som sänder och tar emot radiosignaler är ett separationsavstånd på
20 cm vid normal användning tillräckligt för att nivån av radiofrekvensexponering ska uppfylla de
krav som gäller inom EU.

Trådlös funktion i Europa
Den här produkten är avsedd att användas utan begränsningar i alla EU-länder plus Island,
Liechtenstein, Norge och Schweiz.