HP Officejet 6100 - Innan du börjar

background image

Innan du börjar

Kontrollera följande innan du börjar konfigurera den trådlösa anslutningen:

Skrivaren är inte ansluten till nätverket med en nätverkskabel.

Det trådlösa nätverket är konfigurerat och fungerar korrekt.

Skrivaren och datorerna som använder den finns i samma nätverk (delnät).

Medan du ansluter skrivaren kan du bli uppmanad att ange det trådlösa nätverkets namn (SSID)
och ett lösenord för den trådlösa anslutningen:

Det trådlösa nätverkets namn är namnet på ditt trådlösa nätverk.

Lösenordet för trådlös anslutning förhindrar att andra ansluter sin dator till ditt trådlösa
nätverk utan tillstånd. Beroende på vilken säkerhetsnivå som krävs kan ditt trådlösa nätverk
använda antingen en WPA-nyckel eller WEP-lösenordsfras.

Om du inte har ändrat nätverksnamnet eller säkerhetsnyckeln sedan du konfigurerade ditt
trådlösa nätverk, kan du ibland hitta dessa på baksidan eller sidan av den trådlösa routern.
Om du inte hittar nätverksnamnet eller säkerhetsnyckeln, eller inte kommer ihåg informationen,
kan du läsa i dokumentationen till datorn eller den trådlösa routern. Vänd dig till
nätverksadministratören eller den som konfigurerade det trådlösa nätverket om du fortfarande inte
hittar den här informationen.

Tips För datorer som kör Windows har HP ett verktyg som heter HP Home Network
Diagnostic Utility, som kan hämta den här informationen för vissa system. Om du vill använda
det här verktyget går du till HP Wireless Printing Center www.hp.com/go/wirelessprinting och
klickar sedan på Network Diagnostic Utility i sektionen Quick Links (Snabblänkar). (För
närvarande finns detta verktyg inte på alla språk.)