HP Officejet 6100 - Allmänna tips för felsökning och resurser

background image

Allmänna tips för felsökning och resurser

Anmärkning Många av följande steg kräver HP-programvara. Om du inte har
installerat HP-programvaran kan du installera den från CDn med HP-programvara
som medföljde skrivaren, eller ladda ned den från HPs supportwebbplats
www.hp.com/go/customercare. Den här webbplatsen innehåller information och
verktyg som hjälper dig att åtgärda många vanliga skrivarproblem.

Kontrollera eller gör följande innan du börjar med felsökningen:

Prova med att stänga av skrivaren och slå på den igen.

Information om papperstrassel finns i Åtgärda papperstrassel.

Information om pappersmatningsproblem, t.ex. sned inmatning eller att papperet
inte plockas upp, finns i Lösa pappersmatningsproblem.

Kontrollera att strömlampan är tänd och inte blinkar. Första gången skrivaren
startas tar det ungefär 9 minuter att initiera enheten när bläckpatronerna har
installerats.

Kontrollera att strömkabeln och övriga kablar fungerar och är korrekt anslutna till
skrivaren. Kontrollera att skrivaren är ordentligt ansluten till ett fungerande
växelströmsuttag och startad. Angående spänningskrav, se Elektriska
specifikationer.

Kontrollera att material har fyllts på korrekt i inmatningsfacket och inte har fastnat
i skrivaren.

All förpackningstejp och allt skyddsmaterial har tagits bort.

Kontrollera att skrivaren har valts som aktuell skrivare eller standardskrivare. I
Windows anger du enheten som standardskrivare i mappen Skrivare. I Mac OS X
ställer du in den som standardskrivare i sektionen Skriv ut och faxa eller Skriv
ur och skanna
i Systeminställningar. Mer information finns i datorns
dokumentation.

Kontrollera att Gör paus i utskrift inte är markerat om du använder en dator med
Windows.

Kontrollera att du inte har för många program öppna när du försöker utföra en
uppgift. Stäng program som inte används eller starta om datorn innan du gör ett
nytt försök att utföra uppgiften.

Kapitel 5

40

Lösa ett problem