HP Officejet 6100 Hjälp

background image
background image
background image

HP Officejet 6100 ePrinter

Användarhandbok

background image

Copyright-information

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Utgåva 2, 1/2014

Meddelanden från Hewlett-
Packard

Informationen i detta dokument kan
komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande.
Med ensamrätt. Detta material får inte
reproduceras, anpassas eller
översättas utan föregående skriftligt
tillstånd från Hewlett-Packard, förutom
vad som är tillåtet enligt lagen om
upphovsrätt.
De enda garantier som gäller för HP-
produkter och -tjänster beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i
det här dokumentet ska tolkas som en
ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska eller redaktionella fel eller
utelämnanden i detta dokument.

Tillkännagivanden

Windows, Windows XP och Windows
Vista är registrerade varumärken i
USA som tillhör Microsoft Corporation.
ENERGY STAR och ENERGY STAR-
märket är registrerade märken i USA.

Säkerhetsinformation

Minska risken för skada genom att
alltid följa säkerhetsanvisningarna.
1. Läs noggrant igenom alla
anvisningar i dokumentationen som
medföljer skrivaren.
2. Iakttag alla varningar och
anvisningar som anges på enheten.
3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget
innan du rengör produkten.
4. Installera inte eller använd
produkten i närheten av vatten eller
när du är blöt.
5. Enheten ska stå på ett stadigt och
stabilt underlag.
6. Installera enheten så att kabeln inte
kan skadas och så att ingen kan
trampa på eller snubbla på
strömkabeln.
7. Om produkten inte fungerar som
den ska kan du läsa avsnittet Lösa ett
problem.
8. Det finns inga delar inuti skrivaren
som kan repareras av användaren.
Service ska endast utföras av behörig
personal.

Hjälpmedel

Skrivaren innehåller en rad hjälpmedel
för personer med funktionshinder.
Visuellt

Personer med nedsatt syn kan
använda skrivarprogramvaran genom
hjälpmedelsalternativen och
funktionerna i operativsystemet.
Programvaran kan också användas
med de flesta typer av hjälpteknik,
t.ex. skärmläsare, Braille-läsare och
röst-till-text-program. För att underlätta
för användare som är färgblinda är de
färgade knapparna och flikarna i
programmet försedda med enkla text-
eller ikonetiketter som informerar om
lämplig åtgärd.
Rörlighet
Användare med rörelsehinder kan
använda kommandon på
tangentbordet för att utföra funktioner i
skrivarprogramvaran. Även Windows
alternativ för tillgänglighet för
funktionshindrade, t.ex. StickyKeys,
ToggleKeys, FilterKeys och
MouseKeys kan hanteras med
programmet. Skrivarens luckor,
knappar, pappersfack och
pappersledare kan hanteras av
användare med begränsad styrka och
rörlighet.
Support
Mer information om hjälpmedel för den
här produkten och om HPs
engagemang för produkthjälpmedel
finns på HPs webbplats www.hp.com/
accessibility.
Information om hjälpmedel för Mac OS
X finns på Apples webbplats på
www.apple.com/accessibility.