HP Officejet 6100 - Skrive ut fotografier på fotopapir (Windows)

background image

Skrive ut fotografier på fotopapir (Windows)

1.

Legg papir i skuffen. Du finner mer informasjon i Legge i utskriftsmateriale.

2.

Åpne Fil-menyen i programmet, og velg Skriv ut.

3.

Kontroller at skriveren du vil bruke, er valgt.

4.

Klikk på alternativet som åpner Egenskaper for skriver-dialogboksen for å endre
innstillinger.
Dette alternativet kan hete Egenskaper, Alternativer, Skriveroppsett, Skriver
eller Innstillinger, avhengig av programmet.

5.

Gå til fanen Papir/kvalitet og velg fotopapirtype på rullegardinmenyen Papir.

6.

Klikk på Avansert, og velg deretter Best eller Maksimal oppløsing
rullegardinmenyen Utskriftskvalitet.

7.

Hvis du vil skrive ut fotografiet i svart-hvitt, klikker du på rullegardinmenyen
Gråtoner, og velger ett av følgende alternativer:

Gråtone i høy kvalitet: Bruker alle tilgjengelige farger til å skrive ut
fotografiet i gråtoner. Dette gir jevne og naturlige grånyanser.

Bare svart: Bruker svart blekk til å skrive ut fotografiet i gråtoner.
Gråtonene skapes ved å variere mønsteret av svarte punkter, noe som kan
gi et kornete bilde.

8.

Klikk på OK, og klikk deretter på Skriv ut eller OK for å starte utskriften.

Skrive ut fotografier

23