HP Officejet 6100 - Konfigurere skriveren for trådløs kommunikasjon

background image

Konfigurere skriveren for trådløs kommunikasjon

Du kan konfigurere skriveren for trådløs kommunikasjon.

Tillegg C

116

Nettverkskonfigurasjon

background image

Denne delen inneholder følgende emner:

Før du begynner

Konfigurere skriveren i det trådløse nettverket

Endre tilkoblingstype

Teste den trådløse tilkoblingen

Retningslinjer for kontroll av sikkerheten for et trådløst nettverk

Retningslinjer for å redusere forstyrrelser i et trådløst nettverk

Merk Hvis du støter på problemer ved tilkobling av skriveren, kan du se Løse problemer
med trådløs tilkobling.

Tips Hvis du ønsker mer informasjon om konfigurering og trådløs bruk av skriveren, kan du
se HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).