HP Officejet 6100 - Konfigurere brannmurprogramvaren slik at den virker med skriveren

background image

Konfigurere brannmurprogramvaren slik at den virker med
skriveren

En personlig brannmur, som er et sikkerhetsprogram som kjører på datamaskinen, kan
blokkere nettverkskommunikasjon mellom skriveren og datamaskinen.
Hvis du har problemer som:

Skriveren blir ikke funnet når du skal installere HP-programvare

Du kan ikke skrive ut, utskriftsjobben sitter fast i køen eller skriveren blir frakoblet

Du kan ikke vise skriverstatus på datamaskinen

Det kan hende brannmuren hindrer skriveren din fra å gi beskjed til datamaskinene i
nettverket om hvor den befinner seg.
Hvis du bruker HP-programvaren på en datamaskin som kjører Windows, og ikke
finner skriveren under installeringen (og du vet at skriveren er i nettverket), eller du
allerede har installert HP-programvaren og opplever problemer, kan du prøve
følgende:

Hvis du akkurat har installert HP-programvaren, kan du prøve å slå av
datamaskinen og skriveren og deretter slå begge på igjen.

Hold sikkerhetsprogramvaren oppdatert. Mange leverandører av
sikkerhetsprogramvare leverer oppdateringer som løser kjente problemer og som
har de siste forsvarsverkene mot nye sikkerhetstrusler.

Hvis brannmuren har en sikkerhetsinnstilling som kan settes til Høy, Middels eller
Lav, bruker du Middels-innstillingen når datamaskinen er koblet til nettverket.

Hvis du har endret noen brannmurinnstillinger, kan du prøve å gå tilbake til
standardinnstillingene.

Hvis brannmuren har en innstilling som kalles "klarert sone", bruker du den når
datamaskinen er koblet til nettverket.

Hvis brannmuren har en innstilling for "ikke å vise varselmeldinger", må du
deaktivere den. Når du installerer HP-programvaren og bruker HP-skriveren, kan
du se varselmeldinger fra brannmurprogramvaren med valg for å "tillate," "godta"
eller "ikke blokkere". Du må tillate all HP-programvare som forårsaker et varsel.
Og hvis varselmeldingen har et valg for å "huske denne handlingen" eller
"opprette en regel for dette", må du velge det. Det er slik brannmurer lærer hva
som kan klareres i nettverket ditt.

Ikke ha flere enn én brannmur aktivert om gangen på datamaskinen. Du må for
eksempel ikke aktivere både Windows-brannmuren i operativsystemet og en
brannmur fra tredjepart samtidig. Hvis du har flere brannmurer aktivert samtidig,
kan det forårsake problemer, og det gjør ikke datamaskinen sikrere.

Hvis du vil vite mer om bruk av skriveren med personlig brannmurprogramvare, kan du
besøke www.hp.com/go/wirelessprinting og klikke på Firewall Help (Hjelp til
brannmur) i delen Need Help Troubleshooting? (Trenger du hjelp til problemløsing?).

Kapittel 5

60

Løse et problem

background image

Merk Noen deler av dette nettstedet er i dag ikke tilgjengelig på alle språk.