HP Officejet 6100 - Legge i kort og fotopapir

background image

Legge i kort og fotopapir

Slik legger du i kort og fotopapir
Bruk disse instruksjonene når du skal legge i fotopapir.
1.

Løft opp utskuffen.

2.

Skyv papirbreddeskinnen så langt ut som mulig.

Legge i utskriftsmateriale

15

background image

3.

Hvis papiret er for langt, løfter du sperren foran på skuffen og senker fronten på
skuffen.

2

1

4.

Legg i papiret med utskriftssiden ned langs høyre side av hovedskuffen.
Kontroller at papirbunken ligger inntil høyre og bakre kant av skuffen, og at den
ikke er høyere enn merket i skuffen. Hvis fotopapiret har en avrivningskant langs
én side, må du passe på at denne kanten vender mot forsiden av skriveren.

Merk Du må ikke legge i kort eller fotopapir mens skriveren skriver ut.

5.

Skyv papirskinnene inn i skuffen for å justere til størrelsen på utskriftsmaterialet
du har lagt i.

6.

Senk utskuffen.

7.

Trekk ut forlengeren på skuffen.