HP Officejet 6100 - Konfigurere HP ePrint med HP-skriverprogramvaren

background image

Konfigurere HP ePrint med HP-skriverprogramvaren

Du kan bruke HP-skriverprogramvaren som fulgte med skriveren, til å konfigurere HP
ePrint i tillegg til å aktivere viktige skriverfunksjoner. Hvis du ikke konfigurerte HP
ePrint da du installerte HP-programvaren på datamaskinen, kan du fremdeles bruke
programvaren til å konfigurere HP ePrint.
Utfør disse trinnene i ditt operativsystem for å konfigurere HP ePrint:

Windows
1.

Fra datamaskinens skrivebord klikker du på Start, velger Programmer eller Alle
programmer
, klikker på HP og mappen til skriveren og velger ikonet for
skriverens navn.

2.

Dobbeltklikk på Webtilkoblede løsninger og deretter på ePrint-oppsett.
Skriverens innebygde webserver åpnes.

3.

Klikk på Oppsett under Innstillinger for Webtjenester i kategorien
Webtjenester.

4.

Klikk på Godta vilkår for bruk og aktiver Webtjenester og deretter på Neste.

5.

Klikk på Ja for at skriveren automatisk skal se etter og installere
produktoppdateringer.

28

HP ePrint

background image

6.

Hvis nettverket bruker proxy-innstillinger ved tilkobling til Internett, oppgir du disse
innstillingene.

7.

Følg instruksjonene på Webtjenester-informasjonsarket for å fullføre
konfigureringen.

Mac OS X

Når du skal konfigurere og administrere Webtjenester i Mac OS X, kan du bruke
skriverens innebygde webserver (EWS). Du finner mer informasjon i Konfigurere
HP ePrint ved bruk av den innebygde webserveren.