HP Officejet 6100 - Kontrollere beregnede blekknivåer

background image

Kontrollere beregnede blekknivåer

Du kan sjekke beregnede blekknivåer fra skriverprogramvaren. Se Verktøy for
skriveradministrasjon for informasjon om hvordan du bruker disse verktøyene. Du kan
også skrive ut skriverstatussiden for å vise denne informasjonen (se Forstå
skriverstatusrapporten).

Merk Varsler og indikatorer om blekknivå viser bare anslag for
planleggingsformål. Når du ser et varsel om lite blekk, bør du ha en ny patron
tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Det er ikke nødvendig å bytte ut
patronene før du ser en melding om det.

Merk Hvis du har satt inn en etterfylt eller reprodusert blekkpatron, eller hvis en
patron har vært brukt i en annen skriver, kan blekknivåindikatoren være unøyaktig
eller utilgjengelig.

Merk Blekk fra patronene brukes på en rekke forskjellige måter i
utskriftsprosessen, inkludert i initialiseringsprosessen, som klargjør skriveren og
patronene for utskrift, og under service av skrivehodet, som holder dysene rene slik
at blekket flyter jevnt. Noe overskuddsblekk vil også være igjen i patronen etter at
den er brukt. Du finner mer informasjon på www.hp.com/go/inkusage.