HP Officejet 6100 - Wegwerpen van afgedankte apparatuur door gebruikers

background image

Wegwerpen van afgedankte apparatuur door gebruikers

Dit pictogram betekent dat u uw product niet mag wegwerpen bij
het gewoon huishoudelijke afval. In plaats hiervan moet u de
volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte
apparatuur in te leveren bij een recycling/inzamelingspunt voor
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem
contact op met uw afvalverwerker voor meer informatie of ga naar
http://www.hp.com/recycle.