HP Officejet 6100 - Tīkla pamatiestatījumu mainīšana

background image

Tīkla pamatiestatījumu mainīšana

Vadības paneļa opcijas ļauj iestatīt un pārvaldīt bezvadu savienojumu un veikt dažādus tīkla
pārvaldības uzdevumus. Tostarp tīkla iestatījumu skatīšanu, tīkla noklusējuma iestatījumu
atjaunošanu, bezvadu radio ieslēgšanu un izslēgšanu, kā arī tīkla iestatījumu maiņu.
Šajā nodaļā ir aprakstītas šādas tēmas:

Tīkla iestatījumu skatīšana un drukāšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu radio