HP Officejet 6100 - Vispārīgi padomi un resursi problēmu novēršanai

background image

Vispārīgi padomi un resursi problēmu novēršanai

Piezīme. Daudzu turpmāk norādīto darbību veikšanai ir nepieciešama HP
programmatūra. Ja neesat instalējis HP programmatūru, varat to izdarīt, izmantojot
printera komplektācijā iekļauto HP programmatūras kompaktdisku, vai arī varat
lejupielādēt programmatūru no HP atbalsta vietnes www.hp.com/go/customercare.
Šajā vietnē sniegta informācija un utilītas, kas var palīdzēt labot daudzas izplatītas
printera problēmas.

Pirms sākt traucējummeklēšanu, veiciet pārbaudi vai turpmāk minētās darbības.

Mēģiniet printeri izslēgt un pēc tam to no jauna ieslēgt.

Ja iestrēgst papīrs, skatiet nodaļu Iestrēguša papīra izņemšana.

Ja rodas jautājumi, kas attiecas uz papīra padevi, piemēram, papīra
sašķiebšanos un papīra izvēli, skatiet sadaļu Papīra padeves problēmu
novēršana.

Strāvas indikators deg un nemirgo. Pirmoreiz ieslēdzot printeri pēc tintes kasetņu
ievietošanas, tā inicializēšana ilgst aptuveni 9 minūtes.

Strāvas kabelis un citi kabeļi darbojas, un tie ir cieši piestiprināti pie printera.
Pārliecinieties, vai printerim ir cieši pievienots vads, kas ievietots funkcionējošā
maiņstrāvas kontaktligzdā, un vai printeris ir ieslēgts. Sprieguma prasības skatiet
sadaļā Elektropadeves tehniskie paramatri.

Apdrukājamie materiālie ir pareizi ievietoti ievades teknē un neiestrēgst printerī.

Visas iepakojuma lentes un materiāli ir noņemti.

Printeris ir iestatīts kā pašreizējais vai noklusētais printeris. Operētājsistēmā
Windows ierīci var iestatīt kā noklusēto mapē Printers (Printeri). Operētājsistēmā
Mac OS X iestatiet to kā noklusējuma preferenci, izmantojot Print & Fax (Drukāt
un sūtīt faksu) vai Print & Scan (Drukāt un skenēt) sadaļā System Preferences
(Sistēmas preferences). Plašāku informāciju skatiet sava datora dokumentācijā.

Ja izmantojat datoru, kurā darbojas sistēma Windows, nav izvēlēta iespēja
Pause Printing (Pauzēt drukāšanu).

Veicot uzdevumu, nav palaists pārāk daudz programmu. Pirms mēģināt veikt
uzdevumu no jauna, aizveriet programmas, kuras nelietojat, vai pārstartējiet
datoru.

5. nodaļa

44

Problēmu risināšana