HP Officejet 6100 - Fotoattēlu drukāšana uz fotopapīra (Mac OS X)

background image

Fotoattēlu drukāšana uz fotopapīra (Mac OS X)

1.

Ievietojiet papīru teknē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo
materiālu ievietošana.

2.

Atlasiet papīra izmērus:
a.

Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Page Setup
(Lappuses iestatīšana).

Piezīme. Ja izvēlnes vienums Page Setup (Lappuses iestatīšana) nav
redzams, pārejiet pie 3. darbības.

b.

Pārliecinieties, vai printeris, ko vēlaties lietot, ir atlasīts uznirstošajā izvēlnē
Format For (Formatēt).

c.

Atlasiet papīra izmērus uznirstošajā izvēlnē Paper Size (Papīra izmēri) un
pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).

3.

Izmantotās lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print
(Drukāt).

4.

Pārliecinieties, vai ir izvēlēts tas printeris, kuru gribat lietot.

5.

Atlasiet atbilstošos papīra izmērus uznirstošajā izvēlnē Paper Size (Papīra
izmēri) (ja pieejama).

6.

Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Paper Type/Quality (Papīra veids/kvalitāte)
un pēc tam atlasiet šādus iestatījumus:

Paper Type: (Papīra veids:) izmantotais fotopapīra veids

Quality: (Kvalitāte:) Best (Labākā) vai Maximum dpi (Maksimālā
izšķirtspēja)

Piezīme. Ja neredzat šīs opcijas, noklikšķiniet uz zilā atklāšanas trīsstūra
blakus uznirstošajai izvēlnei Printer (Printeris) vai noklikšķiniet uz Show
Details
(Rādīt detalizētu informāciju).

7.

Ja nepieciešams, mainiet fotoattēla un krāsu opcijas:
a.

Noklikšķiniet uz atklāšanas trīsstūra aiz vienuma Color Options (Krāsu
opcijas) un atlasiet atbilstošās opcijas izvēlnē Photo Fix (Fotoattēla
labošana):

Off (Izslēgta): attēlam netiek veikti automātiski pielāgojumi.

Basic (Standarta): automātiski fokusē attēlu; nedaudz pielāgo attēla
asumu.

b.

Lai drukātu melnbaltu fotogrāfiju, uznirstošajā izvēlnē Color (Krāsa)
noklikšķiniet uz Grayscale (Pelēktoņi) un pēc tam atlasiet vienu no šīm
opcijām:

High Quality (Augsta kvalitāte): tiek izmantotas visas pieejamās
krāsas, lai fotogrāfiju drukātu pelēktoņos. Tādējādi tiek iegūti
vienmērīgi un dabiski pelēkās krāsas toņi.

Black Print Cartridge Only (Tikai melnā drukas kasetne): tiek
izmantota melnā tinte, lai fotogrāfiju drukātu pelēktoņos. Pelēko
ēnojumu veido melni punkti dažādās kombinācijās, kā rezultātā attēls
var būt graudains.

8.

Izvēlieties citus nepieciešamos drukas iestatījumus un tad noklikšķiniet uz Print
(Drukāt), lai sāktu drukāšanu.

2. nodaļa

26

Drukāšana