HP Officejet 6100 - Dokumentu drukāšana (Windows)

background image

Dokumentu drukāšana (Windows)

1.

Ievietojiet papīru teknē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo
materiālu ievietošana.

2.

Jūsu lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print (Drukāt).

3.

Pārliecinieties, vai ir izvēlēts tas printeris, kuru gribat lietot.

4.

Lai mainītu iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas, kas atver dialoglodziņu Printer
Properties
(Printera rekvizīti).
Atkarībā no lietojumprogrammas šīs pogas nosaukums var būt Properties
(Rekvizīti), Options (Opcijas), Printer Setup (Printera iestatīšana), Printer
(Printeris) vai Preferences.

5.

Maniet papīra orientāciju cilnē Layout (Izkārtojums) un papīra avotu,
apdrukājamā materiāla veidu, papīra izmērus un kvalitātes iestatījumus cilnē
Paper/Quality (Papīrs/kvalitāte). Lai drukātu melnbaltā krāsā, noklikšķiniet uz
pogas Advanced (Papildu) un pēc tam mainiet opciju Print in Grayscale (Drukāt
pelēktoņos).

6.

Noklikšķiniet uz OK (Labi).

7.

Noklikšķiniet uz Print (Drukāt) vai OK (Labi), lai sāktu drukāšanu.