HP Officejet 6100 - Dokumentų spausdinimas („Windows“)

background image

Dokumentų spausdinimas („Windows“)

1.

Įdėkite popieriaus į dėklą. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje Lapų įdėjimas.

2.

Taikomosios programos meniu File (failas) spustelėkite Print (spausdinti).

3.

Įsitikinkite, kad pasirinktas tas spausdintuvas, kurį norite naudoti.

4.

Jei norite keisti nuostatas, spustelėkite mygtuką, įjungiantį dialogo langą „Printer
Properties
(spausdintuvo ypatybės).
Atsižvelgiant į taikomąją programą šis mygtukas gali vadintis Properties
(ypatybės), Options (parinktys), Printer Setup (spausdintuvo sąranka), Printer
(spausdintuvas) arba Preferences (pagrindinės parinktys).

5.

Skirtuke Layout (išdėstymas) pakeiskite popieriaus padėtį, o skirtuke Paper/
Quality
(popierius / kokybė) – popieriaus šaltinį, laikmenos rūšį, popieriaus dydį ir
kokybės parametrus. Jei norite spausdinti nespalvotai, spustelėkite mygtuką
Advanced (daugiau) ir pakeiskite parinktį Print in Grayscale (spausdinti pilkais
pustoniais).

6.

Spustelėkite OK (gerai).

7.

Spustelėkite Print (spausdinti) arba OK (gerai), kad pradėtumėte spausdinti.