HP Officejet 6100 - 2 žingsnis. Įsitikinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie tinklo

background image

2 žingsnis. Įsitikinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie tinklo
Jeigu spausdintuvas neprijungtas prie to paties tinklo, kaip kompiuteris, spausdintuvo
tinkle negalėsite naudoti. Vykdykite šiame skyriuje pateiktus nurodymus, kad
sužinotumėte, ar jūsų spausdintuvas teisingai prijungtas prie tinkamo tinklo.

Belaidžio ryšio problemų sprendimas

59

background image

Pastaba Jei jūsų belaidis kelvedis arba „Apple AirPort Base Station“ naudoja
paslėptą SSID, spausdintuvas negali aptikti tinklo automatiškai.

A. Įsitikinkite, kad spausdintuvas yra tinkle
1.

Jei spausdintuvas palaiko eterneto tinklą ir yra prijungtas prie jo, įsitikinkite, kad į
spausdintuvo galą įkištas eterneto kabelis. Jei eterneto kabelis prijungiamas,
belaidis ryšys išjungiamas.

2.

Jei spausdintuvas prijungtas prie belaidžio tinklo, išspausdinkite spausdintuvo
belaidžio ryšio konfigūravimo lapą. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje Tinklo
konfigūracijos lapo supratimas.

3.

Atspausdinę lapą, patikrinkite tinklo būseną ir URL.

Tinklo būsena

Jei tinklo būsena yra „Ready“
(paruoštas), spausdintuvas yra
tinkamai prijungtas prie tinklo.

Jei tinklo būsena yra „Offline“
(neprijungtas), spausdintuvas
neprijungtas prie tinklo. Paleiskite
belaidžio tinklo bandymą
(naudodamiesi šio skyriaus pradžioje
pateikiamais nurodymais) ir laikykitės
visų rekomendacijų.

URL

Rodomas URL yra spausdintuvo tinklo
adresas, kurį priskyrė jūsų kelvedis. Jums
jo reikia norint prisijungti prie integruotojo
tinklo serverio.

Daugiau informacijos apie spausdintuvo jungimą į belaidžio ryšio tinklą žr.
Spausdintuvo nustatymas belaidžiam ryšiui.

B. Patikrinkite, kad pamatytumėte, ar galite pasiekti EWS

Nustatę, kad ir kompiuterio, ir spausdintuvo ryšys su tinklu aktyvus, prisijungdami
prie spausdintuvo EWS galite patikrinti, ar jie prijungti prie to paties tinklo.
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje Integruotasis tinklo serveris.

Kaip pasiekti EWS
a
.

Kompiuteryje atidarykite EWS. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje
Integruotasis tinklo serveris.

Pastaba Jeigu naršyklėje naudojate tarpinį serverį, gali reikėti jį
išjungti, kad pasiektumėte EWS.

b.

Jeigu galite atidaryti EWS, bandykite naudoti spausdintuvą tinkle
(pavyzdžiui, spausdinti), kad pažiūrėtumėte, ar tinklo sąranka buvo
sėkminga.
Jeigu negalite atidaryti EWS arba vis dar patiriate spausdintuvo naudojimo
tinkle problemų, kitame skyriuje skaitykite apie užkardas.