HP Officejet 6100 Žinynas

background image
background image
background image

HP Officejet 6100 ePrinter

Naudotojo vadovas

background image

Informacija apie autorių
teises

© Hewlett-Packard Development
Company, L.P., 2014.
2 leidimas, 2014 m. sausio mėn.

„Hewlett-Packard
Company“ pranešimai

Šiame dokumente pateikiama
informacija gali būti pakeista be
perspėjimo.
Visos teisės saugomos. Šią medžiagą
kopijuoti, adaptuoti ar versti į kitą kalbą
be išankstinio raštiško bendrovės
„Hewlett-Packard“ sutikimo
draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai
leidžia autoriaus teisės.
HP produktų ir paslaugų garantijos
nustatytos specialiuose garantiniuose
pareiškimuose, kurie pateikiami kartu
su produktais ir paslaugomis. Jokios
čia pateiktos informacijos negalima
interpretuoti kaip papildomos
garantijos. HP neatsako už technines
ar redakcines klaidas šiame leidinyje.

Patvirtinimai

„Windows“, „Windows XP“ ir „Windows
Vista“ yra JAV registruotieji „Microsoft
Corporation“ prekių ženklai.
„ENERGY STAR“ ir „ENERGY STAR“
ženklas yra JAV registruoti prekių
ženklai.

Saugos informacija

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visuomet
imkitės elementarių atsargumo
priemonių, kad išvengtumėte galimo
sužeidimo dėl gaisro ar elektros
smūgio.
1. Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus
nurodymus, pateiktus dokumentuose,
kuriuos gavote su spausdintuvu.
2. Laikykitės visų perspėjimų ir
nurodymų, esančių ant gaminio.
3. Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį
nuo elektros lizdo.
4. Nestatykite ir nenaudokite šio
gaminio prie vandens arba kai esate
sušlapę.
5. Pastatykite gaminį patikimai ant
tvirto paviršiaus.
6. Pastatykite gaminį saugioje vietoje,
kad niekas negalėtų užlipti ant
telefono linijos laido, už jo užkliūti ar jį
pažeisti.
7. Jei gaminys neveikia kaip turėtų, žr.
Problemų sprendimas.
8. Viduje nėra dalių, kurias galėtų
prižiūrėti pats vartotojas. Priežiūrą
patikėkite tik kvalifikuotiems techninės
priežiūros darbuotojams.

Pritaikymas neįgaliesiems

Šiame spausdintuve yra daug funkcijų,
palengvinančių neįgaliųjų darbą.
Vaizdinės
Spausdintuvo programinė įranga
pritaikyta asmenims su regos negalia
ar silpnaregiams: tam pasitelkiamos
operacinės sistemos pritaikymo
neįgaliesiems parinktys ir ypatybės. Ji
taip pat suderinama su didžiąja dalimi
pagalbinių technologijų, pvz., ekrano
skaitytuvų, Brailio skaitytuvų ir balso
vertimo tekstu programomis. Spalvų
neskiriantiems vartotojams
programinėje įrangoje naudojami
spalvoti mygtukai ir skirtukai pažymėti
įprastu tekstu ar piktogramomis, kurios
apibūdina konkretų veiksmą.
Judėjimo
Vartotojams, turintiems judėjimo
negalią, skirta galimybė spausdintuvo
programinės įrangos funkcijas vykdyti
klaviatūros komandomis. Programinė
įranga taip pat suderinama su
„Windows“ pritaikymo neįgaliesiems
parinktimis, pvz., „StickyKeys“,
„ToggleKeys“, „FilterKeys“ ir
„MouseKeys“. Spausdintuvo dangčius,
mygtukus, popieriaus dėklus ir
popieriaus kreiptuvus gali valdyti
vartotojai, turintys ribotas jėgos ir
pasiekiamumo galimybes.
Parama
Daugiau informacijos apie šio gaminio
pritaikymą neįgaliesiems ir HP
įsipareigojimą gaminti tokius produktus
rasite HP interneto svetainėje adresu
www.hp.com/accessibility.
Pritaikymo neįgaliesiems informaciją
operacinei sistemai „Mac OS X“
aplinkoje rasite „Apple“ interneto
svetainėje adresu www.apple.com/
accessibility.