HP Officejet 6100 - Memuatkan amplop

background image

Memuatkan amplop

Untuk memuatkan amplop
Gunakan petunjuk berikut untuk memuatkan amplop.
1.

Angkat baki keluaran.

2.

Geser pemandu lebar kertas sejauh mungkin ke arah luar.

Memuatkan media

15

background image

3.

Masukkan amplop dengan muka cetak menghadap ke bawah dan sesuaikan
dengan gambar. Pastikan tumpukan amplop tidak melebihi tanda garis pada baki.

Catatan Jangan muatkan kertas amplop ketika printer sedang mencetak.

4.

Geser pemandu media pada baki untuk disesuaikan dengan ukuran amplop yang
telah dimuatkan.

5.

Turunkan baki keluaran.

6.

Tarik keluar pemanjang baki.