HP Officejet 6100 - Maklumat untuk pengguna di Jepang

background image

Maklumat untuk pengguna di Jepang

ߎߩᯏེߪᛛⴚၮḰㆡว⸽᣿෶ߪᎿ੐⸳⸘⹺⸽ࠍฃߌߚή✢⸳஻ࠍ៞タߒߡ޿߹ߔޕ

Apendiks A

104

Informasi teknis