HP Officejet 6100 - Vaihe 2: Varmista, että tulostin on yhteydessä verkkoon

background image

Vaihe 2: Varmista, että tulostin on yhteydessä verkkoon
Jos tulostin ei ole yhteydessä samaan verkkoon kuin tietokone, et voi käyttää tulostinta
verkon välityksellä. Tässä osassa annettujen ohjeiden avulla voit selvittää, onko
tulostin yhteydessä samaan verkkoon kuin tietokone.

Huomautus Jos langaton reititin tai Apple AirPort Base Station käyttää piilotettua
SSID:tä, tulostin ei voi tunnistaa verkkoa automaattisesti.

Luku 5

58

Ongelmanratkaisu

background image

A: Varmista, että tulostin on yhteydessä verkkoon.
1.

Jos tulostin tukee ethernet-verkon käyttöä ja on yhteydessä ethernet-verkkoon,
tarkista, että tulostimen takapaneeliin ei ole kytketty ethernet-kaapelia. Kun
tulostimeen liitetään ethernet-kaapeli, langaton yhteys poistuu käytöstä.

2.

Jos tulostin on yhteydessä langattomaan verkkoon, tulosta tulostimen
langattomien verkkoasetusten sivu. Lisätietoja on kohdassa Verkkoasetusten
sivun tulkitseminen.

3.

Kun sivu on tulostettu, tarkista verkon tila ja URL-osoite:

Verkon tila

Jos verkon tilana on Valmis, tulostin
on yhteydessä verkkoon.

Jos verkon tilana on Offline, tulostin
ei ole yhteydessä verkkoon. Suorita
langattoman verkon testi (tämän
osan alussa olevien ohjeiden
mukaisesti) ja noudata mahdollisia
suosituksia.

URL-osoite

Tässä näkyvä URL-osoite on verkko-
osoite, jonka reititin on määrittänyt
tulostimelle. Osoitetta tarvitaan yhteyden
muodostamisessa sisäiseen
verkkopalvelimeen.

Jos haluat lisätietoja tulostimen liittämisestä langattomaan verkkoon, tutustu kohtaan
Tulostimen asentaminen langatonta yhteyttä varten.

B: Kokeile, voitko käyttää sisäistä verkkopalvelinta.

Kun olet varmistanut, että tietokone ja tulostin ovat yhteydessä verkkoon, tarkista,
käyttävätkö ne samaa verkkoa. Tämä tarkistetaan tulostimen sisäisen Web-
palvelimen avulla. Lisätietoja on kohdassa Sisäinen verkkopalvelin.

Sisäisen verkkopalvelimen käyttäminen
a
.

Avaa sisäinen verkkopalvelin (EWS) tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa
Sisäinen verkkopalvelin.

Huomautus Jos selain käyttää välityspalvelinta, se on ehkä poistettava
käytöstä, jotta sisäisen verkkopalvelimen voi käynnistää.

b.

Jos sisäinen verkkopalvelin avautuu, kokeile tulostimen käyttöä verkon
kautta esimerkiksi tulostukseen, jotta näet, onnistuiko verkon määritys.
Jos sisäinen verkkopalvelin ei avaudu tai tulostimen verkkokäytössä on
edelleen ongelmia, siirry seuraavaan, palomuureja käsittelevään
vianmääritysosaan.