HP Officejet 6100 - Erikoiskokoisen tulostusmateriaalin lisääminen

background image

Erikoiskokoisen tulostusmateriaalin lisääminen

Korttien ja valokuvapaperin lisääminen
Lisää erikoiskokoinen tulostusmateriaali näiden ohjeiden mukaisesti.

Varoitus Käytä vain tulostimen tukemia erikoiskokoisia tulostusmateriaaleja.
Lisätietoja on kohdassa Tulostusmateriaalien tiedot.

1.

Nosta tulostelokero ylös.

2.

Liu'uta leveyssuunnan paperinohjaimet mahdollisimman kauas toisistaan.

Tulostusmateriaalin lisääminen

17

background image

3.

Jos materiaali on liian pitkä, nosta lokeron etuosassa olevaa salpaa ja laske
lokeron etuosa alas.

2

1

4.

Aseta tulostusmateriaali tulostuspuoli alaspäin päälokeron oikeaan reunaan.
Varmista, että tulostusmateriaalipino osuu lokeron oikeaan reunaan ja
takareunaan ja ettei se ylitä lokeron reunamerkintää.

Huomautus Älä lisää paperia tulostuksen ollessa käynnissä.

5.

Liu'uta lokeron tulostusmateriaalin ohjaimia lisätyn tulostusmateriaalin koon
mukaan.

6.

Laske tulostelokero alas.

7.

Vedä lokeron jatke ulos.