HP Officejet 6100 ohje

background image
background image
background image

HP Officejet 6100 ePrinter

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeustiedot

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Julkaisu 2, 1/2014

Hewlett-Packard Companyn
ilmoitukset

Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja
voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän
materiaalin kopioiminen,
muokkaaminen tai kääntäminen on
kielletty ilman Hewlett-Packardin
kirjallista ennakkolupaa lukuun
ottamatta tekijänoikeuslain sallimia
tapoja.
HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat
takuut määritetään tuotteiden ja
palvelujen mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän
julkaisun sisältöä ei tule tulkita
lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän
julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai
puutteista.

Tavaramerkit

Windows, Windows XP ja Windows
Vista ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa.
ENERGY STAR ja ENERGY STAR -
merkki ovat Yhdysvalloissa
rekisteröityjä merkkejä.

Turvallisuustietoja

Kun käytät laitetta, noudata aina
turvallisuusmääräyksiä, jotta
palovaara ja sähköiskujen riski olisi
mahdollisimman pieni.
1. Lue kaikki tuotteeseen liittyvät
ohjeet huolella ja varmista, että
ymmärrät ne.
2. Noudata kaikkia tuotteeseen
merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
3. Irrota tuote seinäpistorasiasta
ennen puhdistamista.
4. Tuotetta ei saa asentaa tai käyttää
veden lähellä tai kun olet märkä.
5. Asenna tuote vakaalle, tukevalle
alustalle.
6. Asenna tuote suojattuun paikkaan,
jossa johdon päälle ei voi astua eikä
johtoon voi kompastua, jottei johto
vaurioidu.
7. Jos tuote ei toimi asianmukaisesti,
katso kohtaa Ongelmanratkaisu.
8. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän
huollettavia osia. Toimita laite
tarvittaessa asiantuntevaan huoltoon.

Helppokäyttöisyys

Tulostimessa on useita ominaisuuksia,
joiden avulla vammaisten on helpompi
käyttää sitä.
Näkökyky
Myös henkilöt, joiden näkökyky on
heikentynyt, pystyvät käyttämään
laitteen ohjelmistoa käyttöjärjestelmän
helppokäyttötoiminnoilla. Se tukee
myös useimpia avustavia tekniikoita,
kuten näytönlukijoita, Braille-lukijoita ja
puhetta tekstiksi muuttavia
sovelluksia. Värisokeita käyttäjiä
varten ohjelmiston ja HP-tulostimen
värillisissä painikkeissa ja välilehdissä
on kyseistä toimintoa kuvaava lyhyt
teksti tai kuvake.
Liikuntakyky
Käyttäjät, joiden liikuntakyky on
heikko, voivat käyttää
tulostinohjelmiston toimintoja
näppäimistökomentojen avulla.
Ohjelmisto tukee myös Windowsin
helppokäyttötoimintoja, esimerkiksi
Alas jäävät näppäimet-,
Lukitusnäppäimet ja Hiirinäppäimet-
toimintoja. Myös käyttäjät, joiden
voimat tai ulottuvuus ovat
heikentyneet, voivat käyttää tulostimen
luukkuja, painikkeita, paperialustoja ja
paperiohjaimia.
Tuki
Lisätietoja tämän tulostimen
helppokäyttöisyydestä ja HP:n
sitoutumisesta tuotteiden
helppokäyttöisyyteen on HP:n web-
sivustossa osoitteessa www.hp.com/
accessibility.
Lisätietoja Mac OS X -
käyttöjärjestelmän
helppokäyttöisyydestä on Applen
Web-sivustossa osoitteessa
www.apple.com/accessibility.