HP Officejet 6100 - Ohtlike ainete piirang (Ukraina)

background image

Ohtlike ainete piirang (Ukraina)

Технічний регламент щодо обмеження використання
небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання
деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Lisa A

102

Tehniline teave