HP Officejet 6100 - Enne helistamist

background image

Enne helistamist
Helistage HP klienditoe telefonil, kui olete arvuti ja printeri juures. Olge valmis
edastama järgnevat infot:

mudelinumber (lisateavet leiate jaotisest Printeri mudelinumbri leidmine)

seerianumber (asub printeri tagaküljel või all)

Probleemi ilmnemisel kuvatavaid teateid

Vastuseid järgmistele küsimustele:

Kas seda tõrget on ka varem ette tulnud?

Kas saate seda vajadusel uuesti tekitada?

Kas lisasite probleemi ilmnemisega enam-vähem samal ajal või pisut enne
seda arvutisse uut riist- või tarkvara?

Kas enne selle olukorra tekkimist ilmnes veel midagi (nagu näiteks
äikesetorm või printeri liigutamine)?