HP Officejet 6100 - Alustamine

background image

Alustamine

Käesolev juhend sisaldab teavet printeri kasutamise ja probleemide lahendamise
kohta.

Hõlbustusfunktsioonid

HP EcoSolutions (HP ja keskkond)

Printeri osad

Printeri mudelinumbri leidmine

Prindikandja valimine

Kandja sisestamine

Printeri hooldamine

Printeri uuendamine

Printeri väljalülitamine

Märkus. Kui ühendate printeri arvutiga, millel on operatsioonisüsteemid Windows
XP Starter Edition, Windows Vista Starter Edition või Windows 7 Starter Edition, ei
pruugi kõik funktsioonid olla rakendatavad. Lisateavet leiate jaotisest
Süsteeminõuded.