Βοήθεια HP Officejet 6100

background image
background image
background image

HP Officejet 6100 ePrinter

Οδηγός χρήσης

background image

Πληροφορίες για τα
πνευματικά δικαιώματα

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Έκδοση 2, 1/2014

Προειδοποιήσεις της
Hewlett-Packard Company

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν έντυπο ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
προσαρμογή ή η μετάφραση του
παρόντος υλικού, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή άδεια της
Hewlett-Packard, με εξαίρεση τα όσα
επιτρέπονται από τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και
υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο
παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι
υπεύθυνη για τυχόν τεχνικά
σφάλματα, συντακτικά σφάλματα ή
παραλείψεις στο παρόν.

Εμπορικές ονομασίες

Οι ονομασίες Windows, Windows XP
και Windows Vista είναι σήματα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation
στις Η.Π.Α.
Η ονομασία ENERGY STAR και το
σήμα ENERGY STAR είναι σήματα
κατατεθέντα στις ΗΠΑ.

Πληροφορίες ασφαλείας

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά
προληπτικά μέτρα ασφαλείας όταν
χρησιμοποιείτε το προϊόν,
προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού από φωτιά ή
ηλεκτροπληξία.
1. ∆ιαβάστε και κατανοήστε όλες τις
οδηγίες της τεκμηρίωσης που
συνοδεύει τον εκτυπωτή.
2. Να λαμβάνετε υπόψη τις
προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
συνοδεύουν το προϊόν.
3. Αποσυνδέστε το προϊόν από την
πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
4. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν
τα χέρια σας είναι υγρά.
5. Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή
επιφάνεια.
6. Εγκαταστήστε το προϊόν σε
προστατευμένη θέση, όπου το
καλώδιο δεν αποτελεί εμπόδιο και δεν
μπορεί να υποστεί βλάβη.

7. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί
κανονικά, ανατρέξτε στην ενότητα
Επίλυση προβλημάτων.
8. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα
που μπορούν να επισκευαστούν από
το χρήστη. Αναθέσετε τη συντήρηση
σε καταρτισμένο προσωπικό τεχνικής
υποστήριξης.

Προσβασιμότητα

Ο εκτυπωτής διαθέτει διάφορες
λειτουργίες που καθιστούν εφικτή τη
χρήση του από άτομα με ειδικές
ανάγκες.
Προβλήματα όρασης
Το λογισμικό του εκτυπωτή παρέχει
δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με
προβλήματα όρασης ή μειωμένη
όραση μέσω των επιλογών και
λειτουργιών προσβασιμότητας του
λειτουργικού συστήματος. Επιπλέον,
υποστηρίζει τεχνολογία, όπως
ανάγνωση οθόνης, σύστημα
ανάγνωσης Μπράιγ και εφαρμογές
υπαγόρευσης. Για τους χρήστες με
αχρωματοψία, τα χρωματιστά κουμπιά
και οι καρτέλες που χρησιμοποιούνται
στο λογισμικό διαθέτουν απλό κείμενο
ή ετικέτες εικονιδίων, τα οποία
περιγράφουν την αντίστοιχη ενέργεια.
Κινητικά προβλήματα
Για τους χρήστες με κινητικά
προβλήματα, οι λειτουργίες του
λογισμικού του εκτυπωτή μπορούν να
εκτελεστούν με εντολές στο
πληκτρολόγιο. Το λογισμικό
υποστηρίζει και επιλογές των
Windows για άτομα με ειδικές ανάγκες,
όπως ασύγχρονα πλήκτρα, εναλλαγή
πλήκτρων, φίλτρο πλήκτρων και
πλήκτρα ποντικού. Οι θύρες, τα
κουμπιά, οι δίσκοι χαρτιού και οι
οδηγοί χαρτιού του εκτυπωτή
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
χρήστες με περιορισμένη φυσική
αντοχή και δυνατότητα πρόσβασης.
Υποστήριξη
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την προσβασιμότητα αυτού
του προϊόντος και τη δέσμευση της HP
για την προσβασιμότητα στα προϊόντα
της, επισκεφτείτε την τοποθεσία web
της HP στη διεύθυνση www.hp.com/
accessibility.
Για πληροφορίες προσβασιμότητας
για Mac OS X, επισκεφτείτε την
τοποθεσία web της Apple στη
διεύθυνση www.apple.com/
accessibility.