HP Officejet 6100 - Udskrive fotos på fotopapir (Windows)

background image

Udskrive fotos på fotopapir (Windows)

1.

Læg papir i papirbakken. Se Ilægning af medier for at få flere oplysninger.

2.

Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet.

3.

Kontroller, at den korrekte printer er valgt.

4.

Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber for printeren, hvis du vil
ændre på indstillingerne.
Afhængigt af programmet kan denne indstilling hedde Egenskaber,
Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer.

5.

Vælg den ønskede type fotopapir i rullemenuen Medie under fanen Papir/
Kvalitet
.

6.

Klik på Avanceret, og vælg derefter Bedst eller Maks. DPI i rullemenuen
Udskriftskvalitet.

7.

Hvis du vil udskrive fotoet i sort-hvid, skal du klikke på rullemenuen Gråtoner og
vælge en af følgende indstillinger:

Gråtoner i høj kvalitet: Denne indstilling bruger alle de tilgængelige farver
til at udskrive fotos i gråtoner. Det giver jævne og naturlige gråtoner.

Kun sort blæk: Bruger sort blæk til at udskrive fotos i gråtoner. Gråtonerne
skabes af forskellige mønstre af sorte prikker, hvilket kan give et kornet
billede.

8.

Klik på OK, og klik derefter på Udskriv eller OK for at starte udskrivningen.