HP Officejet 6100 - Udskrive dokumenter (Mac OS X)

background image

Udskrive dokumenter (Mac OS X)

1.

Læg papir i papirbakken. Se Ilægning af medier for at få flere oplysninger.

2.

Vælg papirstørrelse:
a.

Klik på Sideopsætning i menuen Filer i programmet.

Bemærk! Gå til trin 3, hvis punktet Sideopsætning ikke findes.

b.

Den printer, du vil bruge, skal være valgt i pop-up-menuen Format for.

c.

Vælg papirstørrelsen i pop-up-menuen Papirstørrelse, og klik på OK.

3.

Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet.

4.

Kontroller, at den korrekte printer er valgt.

5.

Vælg papirstørrelsen i pop-up-menuen Papirstørrelse (hvis menuen findes).

6.

Foretag relevante ændringer af udskriftsindstillingerne i pop-up-menuen, så de
passer til dit projekt.

Bemærk! Klik på den blå trekant ved siden af pop-up-menuen Printer, eller
klik på Vis detaljer, hvis ikke der vises nogen indstillinger.

7.

Klik på Udskriv for at starte udskrivningen.