HP Officejet 6100 - Hjælp til handicappede

background image

Hjælp til handicappede

Denne printer indeholder en række funktioner, som sætter personer med handicap i
stand til at bruge den.
Syn
Den HP-printersoftware, der følger med printeren, kan benyttes af brugere med nedsat
syn via operativsystemets indstillinger og funktioner for handicappede. Softwaren
understøtter endvidere de fleste hjælpeprogrammer, f.eks. skærmlæsere, braillelæsere
og programmer, der omsætter tale til tekst. Af hensyn til personer, der er farveblinde,
har farvede knapper og faner i HP-softwaren enkel tekst eller enkle ikoner, der
illustrerer den pågældende handling.
Bevægelse
For brugere med bevægelseshandicap kan HP-sofwarefunktionerne udføres vha.
tastaturkommandoer. HP-softwaren understøtter endvidere Windows-funktionerne til
hjælp til handicappede, f.eks. Træge taster, Til/fra-taster, Filtertaster og Musetaster.
Printerens dæksler, knapper, papirbakker og papirstyr kan betjenes af brugere med
begrænsede kræfter og begrænset rækkevidde.
Support
Du kan finde flere oplysninger om denne printers handicapfunktioner og HP's fokus på
produkters handicapvenlighed på HP's webside på adressen www.hp.com/
accessibility.
Oplysninger om handicapfunktioner i Mac OS X finder du på Apples websted på
adressen www.apple.com/accessibility.

6

Kom godt i gang